» INFORMACE KCHVO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor KCHVO
Dozorčí komise KCHVO
Chovatelská rada
Oblastní důvěrníci

 

» Jak vstoupit do KCHVO (v této sekci naleznete přihlášku ke stažení)
» Klubové normy
» Členi KCHVO
» Členské příspěvky
» Zápisy z jednání KCHVO + výboru
» Zprávy funkcionářů KCHVO
» Zpravodaje KCHVO
» Smlouva o reklamě
» Sponzorská smlouva