» MAPA STRÁNEK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. AKTUALITY
      - Starší aktuality

2. INFORMACE KCHVO

      - Jak vstoupit do KCHVO
      - Klubové normy
      - Orgány klubu
           a) výbor
           b) dozorčí komise
           c) chovatelská rada
           d) oblastní důvěrníci
      - Členi KCHVO     
      - Členské příspěvky
      - Zápisy z jednání KCHVO + výboru

      - Zprávy funkcionářů KCHVO
      - Zpravodaje KCHVO

3. CHOV
      - Chovné podmínky
      - Chovatelské dokumentace

      - Chovní psi VOK
      - Chovní psi VOD
      - Chovatelské stanice VOK
      - Chovatelské stanice VOD
      - Chovní psi cizina


4. AKCE
      - Plánované
           a) KCHVO
           b) KCHWS
           c) ostatní
      - Výsledky
           a) zkoušky KCHVO
           b) výstavy KCHVO
           c) ostatní


5. O PLEMENI
      - Standard
      - Historie VO
      - Kronika VO a KCHVO ČR


6. UŽITEČNÉ INFORMACE

7. FOTOGALERIE
      - rok 2010
      - rok 2009
      - rok 2008
      - rok 2007
      - rok 2006
      - rok 2005
      - rok 2004


8. INZERCE
9. KONTAKT

10. ODKAZY