» UŽITEČNÉ INFORMACE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkušební řády pro zkoušky loveckých psů

» Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů

» Všeobecná část

» Zkušební řád pro ohaře (stavěcí psy)

» Soudcovská tabulka

» Tabulky ohaři

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legislativa


» Žádost o certifikát pro zařazení psa do třídy pracovní

» Řády a předpisy chov psů,  výstavy, šampionáty, termíny výstav - CMKU
» Zkušební řády pro lovecké psy, termíny zkoušek psů - CMMJ
»
Vydávání průkazů původu (plemenná kniha), vydávání certifikátů pro lovecké psy - ČMKJ
» Cestování se psy - SVS ČR » Klubová soutěž o pohár Františka Krejčího

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další

» Aujeszkyho choroba

» Aujeszkyho choroba článek 2

» Způsob posuzování soutěží typu Field Trials pro kontinentální ohaře 

» PROSBA O SPOLUPRÁCI – ZAPOJENÍ MAJITELŮ VO DO GENETICKÉHO VÝZKUMU EPILEPSIE

» Jak fotografovat psa

» Doporučená literatura

» Etologie + chov psů (Bc. V. Tichá)

» Recenze L. Harperová - Výmarský ohař

» Jarní svod

» Geneticky podmíněné vady psů (MVDr. Jaroslav Šonka)

» Plemenitba v praxi (Bc. V. Tichá)

» Přehled obsazení výstav rozhodčími z exteriéru v ČR 2009 - 2014
» Změny v kynologických předpisech (Bc. V. Tichá)
» Nežádoucí nakrytí feny (MVDr.J.Šonka)
» Genetický profil psa - Genomia